Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY A ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 28-10-2014
Czy związek zawodowy, którego jestem członkiem może zapobiec nałożeniu kary porządkowej przez pracodawcę?
 
Nie, zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy, rola związku zawodowego ogranicza się do przedstawienia niewiążącego pracodawcę stanowiska, w przedmiocie ukarania pracownika dopiero po złożeniu sprzeciwu przez podwładnego.
       
Kodeks pracy w przepisach regulujących odpowiedzialność porządkową pracowników, przewiduje także tryb współdziałania organizacji związkowej reprezentującej pracownika wobec, którego zastosowano karę porządkową. W świetle art. 112 K.p. jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Przepis ten stosuję się także w przypadku, gdy podwładny jest reprezentowany przez międzyzakładową organizację związkową (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1998 r., sygn. akt: I PKN 422/98). Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 23K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę prawa pracownika, który nie jest w związku zrzeszony. Powyższe oznacza, iż udział organizacji związkowej w procedurze zastosowania wobec pracownika kary porządkowej, rozpoczyna się dopiero w chwili złożenia sprzeciwu od udzielonej kary. Po tym fakcie związek zawodowy powinien być poinformowany przez pracodawcę o ukaraniu pracownika, celem uzyskania jego opinii. Stanowisko organizacji związkowej nie ma dla pracodawcy charakteru wiążącego, to znaczy niezależnie od poglądu związku zawodowego, pracodawca sam decyduje o zasadności sprzeciwu podwładnego i go uwzględnia lub odrzuca. Przy czym uwzględnienie sprzeciwu może nastąpić w sposób dorozumiany poprzez jego nieodrzucenie w terminie 14 dni zgodnie z art. 112 § 1 K.p. Podsumowując należy stwierdzić, iż organizacja związkowa  nie posiada uprawnień władczych w stosunku do pracodawcy w zakresie zastosowania kary porządkowej. Wobec czego nie może zapobiec ukaraniu pracownika o ile taką decyzję pracodawca podjął. Natomiast może przedstawić swoje stanowisko, które może być uwzględnione przez pracodawcę w toku ostatecznego decydowania o odrzuceniu bądź uwzględnieniu sprzeciwu pracownika.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 28 paździenika 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12