Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYBORY DO RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 18-09-2012
Kwestie techniczne wyboru rady pracowników określa art. 10 ust. 3 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.W świetle tego przepisu wybory przeprowadza się w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe, na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie wyborów, nie później niż w terminie 30 dni od jego ustalenia. W praktyce, brzmienie tego przepisu powoduje, że po stronie pracodawców pojawiają się pytania dotyczące tego, który dzień uznać za dzień roboczy oraz co zrobić w sytuacji, kiedy z uwagi na system czasu pracy obowiązujący w zakładzie pracy przeprowadzenie wyborów do rady pracowników nie jest możliwe w ciągu jednego dnia.
 
Odnośnie konieczności przeprowadzenia wyborów w "dniu roboczym" należy zauważyć, że w potocznym znaczeniu jest to każdy inny dzień niż sobota i niedziela. Dla potrzeb ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z konsultacji bardziej celowe będzie interpretowanie tego pojęcia jako dni, w których pracownicy faktycznie wykonują pracę. Stanowisko takie jest zgodne z intencją ustawodawcy ponieważ zapewni możliwie najwyższą frekwencję a same wybory nie będą wiązały się ze szczególną uciążliwością dla pracowników.

W związku z tym wybory do rady pracowników nie powinny być zarządzane w tzw. wolne soboty lub też inne dni, które wewnętrzne przepisy prawa pracy (najczęściej regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy) traktują jako dzień wolny. W tym miejscu należy podkreślić, że jeżeli chociaż dla części pracowników sobota jest dniem pracy, należy ją uznać za dzień roboczy. Konsekwencją tego, że wyboru rady pracowników powinien odbyć się w dniu roboczym i to najlepiej na zebraniu załogi nie jest automatycznie konieczność przeprowadzania ich w godzinach pracy.

Literalne brzmienie art. 10 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji może sugerować ponadto, że wybory do rady pracowników muszą odbyć się jednego dnia. Przekonanie takie może wynikać z faktu posłużenia się przez ustawodawcę formą pojedynczą - "w dniu roboczym". W praktyce zorganizowanie wyborów do rady pracowników w ciągu jednego dnia w dużych zakładach pracy może być trudne do zrealizowania z uwagi np. na zmianowy system pracy. W takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie wyborów w pewnym okresie czasu, tak aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pracowników.

Wynika to z faktu, iż przepis art. 10 ust. 3 ustawy rzeczonej powyżej, nie ma charakteru normy bezwzględnie obowiązującej a przeprowadzenie wyborów w dniu roboczym ma charakter jedynie zaleceń ustawodawcy. Świadczy o tym dalsza część komentowanego przepisu - lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego ustalenia. Chodzi tutaj o regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, określający skład i zasady powoływania o raz tryb działania komisji wyborczej.

Wynika z tego, że pracodawca wraz z odpowiednio umocowanymi pracownikami może w regulaminie komisji wyborczej określić, iż wybory odbędą się w ciągu kilku dni, co może być uzasadnione przede wszystkim względami technicznymi a będzie jednocześnie służyło zapewnieniu udziału w wyborach wszystkim pracownikom. W opisane powyżej sytuacji za datę wyboru Rady Pracowników będzie uważany ostatni dzień wyborów, a więc dzień, w którym pracownicy mieli ostatnią możliwość oddania głosu na kandydatów.
 
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl 
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Stan prawny: ustawa z dnia z 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12