Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
URLOP WYCHOWAWCZY A SKŁADKA PODSTAWOWA NA PPE
data publikacji 11-09-2013
Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jednak składki emerytalne i rentowe są finansowane z Budżetu Państwa - czy powinniśmy od postawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych naliczać składkę podstawową na PPE?
 
Odpowiadając na powyższe pytanie należy zwrócić uwagę na definicję wynagrodzenia, które stanowi podstawę do naliczenia składki podstawowej do PPE, od którego to naliczana i potrącana jest składka do PPE. Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku ustawy o PPE wynagrodzenie to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy. Pojęcie wynagrodzenia jest utożsamiane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z ustawą systemową.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłek chorobowy czy macierzyński należą do katalogu innych przychodów, natomiast nie należą do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 tejże ustawy. Jednak za okres urlopu wychowawczego wynagrodzenie pracownikowi jednak nie przysługuje. Tym samym, odpowiadając na pytanie należy wskazać, iż w przypadku kiedy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym i nie przysługuje mu wynagrodzenie, nie należy naliczać składki podstawowej na PPE od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne danego pracownika.
 
Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k.
 
Stan prawny: 11 września 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12