Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
URLOP RODZICIELSKI
data publikacji 11-06-2013
W dniu 10 czerwca 2013 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
 
Ustawa ta wprowadza nową instytucję urlop rodzicielski, która ma przysłużyć się rozwojowi dziecka w pierwszym roku życia oraz prowadzić do nawiązania więzi z obojgiem rodziców. Instytucja urlopu rodzicielskiego ma na celu także umożliwienie zwiększenia przyrostu demograficznego w starzejącym się społeczeństwie.
 
Urlop rodzicielski może trwać do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 1821a). W świetle tego przepisu urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo, albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadająca jedna po drugiej w wymiarze wielokrotności tygodnia. Urlop rodzicielski przysługuje jedynie bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Z tego uprawnienia mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice, przy czym wtedy łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni.
 
Ustawa przewiduje następujące warunki uprawniające do skorzystania z urlopu rodzicielskiego:
 
1) wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w art. 1821 § 1 K. p. w brzemieniu ustalonym przez nowelizację,
2)złożenie pisemnego wniosku przez pracownika w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, w którym pracownik powinien wskazać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub części urlopu rodzicielskiego; lub pracownica może złożyć pisemny wniosek nie później niż 14 dni po porodzie o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni.
 
Ponadto nowelizacja ostatecznie ustaliła wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego na 6 lub 8 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 1821 § 1 K. p. w brzmieniu ustalonym przez nowelizację).
 
W świetle przepisów przejściowych pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo do części takiego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między wymiarem określonym w nowym art. 1821 w brzmieniu ustalonym przez nowelizację a wymiarem udzielonego urlopu (art. 29 ustawy nowelizującej). Ponadto zgodnie z art. 31 ustawy nowelizującej pracownik, którego dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r. niespełniający przesłanek, o których mowa powyżej także ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze uzupełniającym na tych samych zasadach wskazanych powyżej, z tym zastrzeżeniem, że wniosek pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy nowelizującej. Po tym urlopie pracownik zachowuje także prawo do urlopu rodzicielskiego.
 
W każdym przypadku złożenia przez pracowników wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi w terminach wskazanych w K. p. pracodawca jest obowiązany wnioski uwzględnić.
 
Zgodnie z art. 37 ustawy zmieniającej ustawa wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2013 r. Jest to niezwykle krótkie Vacatio legis ma to na celu umożliwienie skorzystanie z urlopu rodzicielskiego rodzicom dzieci urodzonych w pierwszym kwartale bieżącego roku.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 11 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12