Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
URLOP BEZPŁATNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE
data publikacji 20-12-2013
Pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny obejmujący krótki okres, np. 7 dni. Jednocześnie przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik zachorował i przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą. Czy urlop bezpłatny zostanie w takim przypadku przerwany a pracownikowi przysługiwać będą odpowiednie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby?
 
W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi.
Urlop bezpłatny stanowi nieobecność usprawiedliwioną, za czas której nie przysługuje wynagrodzenie u pracodawcy.
Urlop bezpłatny jest również okresem nieskładkowym (przerwą w ubezpieczeniu chorobowym), a pracownikowi w czasie jego trwania nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego ani do tzw. wynagrodzenia chorobowego (za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym).
 
Udzielenie urlopu bezpłatnego i związanie nim
Urlop jest udzielany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Decyzja co do udzielenia urlopu należy do pracodawcy – może odmówić jego udzielenia. Jeżeli jednak zostanie wyrażona zgoda na urlop bezpłatny, pracodawca nie może swobodnie i jednostronnie decydować o jego przerwaniu w przypadku, gdy urlop jest udzielony na krócej niż 3 miesiące a strony nie zastrzegły takiej możliwości.
 
Podsumowując, jeżeli nie minęły jeszcze łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego niezdolności do pracy wskutek choroby za czas niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje tzw. wynagrodzenie chorobowe (w wysokości 80% wynagrodzenia) za dni nieobecności przypadającej przed urlopem bezpłatnym i po tym urlopie. W trakcie trwania urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia, tj. ani wynagrodzenie chorobowe ani ewentualnie zasiłek chorobowy.
 
Anulowanie urlopu, który został udzielony nie zależy od jednostronnej decyzji pracodawcy – wymaga to zgody dwóch stron. Pracownik, jeśli jest tym zainteresowany, powinien więc złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie. Jeżeli taki wniosek nie  zostanie złożony przez pracownika należy uznać, że urlop bezpłatny obowiązuje we wskazanych dniach.
 
 
Autor: Izabela Dziubak, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 03 marca 2014 roku
Podstawa prawna Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12