Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
UMOWA NA CZAS OKREŚLONY A KADENCJA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 22-01-2013

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony ulega przedłużeniu do czasu upływu kadencji członka Rady Pracowników?
Członkom Rad przysługuje szczególna ochrona stosunku pracy przewidziana w art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, zgodnie z którym pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników.

Zgodnie ze wskazanym przepisem pracodawca nie może bez zgody Rady Pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z jej członkiem. Przepis ten ma zapewnić nieskrępowane działanie członków Rady Pracowników i występowanie w relacjach z pracodawcą. Z tego powodu istotne jest czy umowa o pracę zawarta na czas określony przedłuża się na czas trwania kadencji członka Rady. Członkowie, których umowa o pracę zawarta jest np. na okres krótszy o 2 lata niż okres trwania kadencji Rady, mogą czuć niepokój związany z możliwością nie przedłużenia umowy o pracę z powodu ich działalności w Radzie z uwagi na fakt, iż interesy pracodawcy i Rady Pracowników nie zawsze są zbieżne. Podnieść należy, iż przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie przewidują z mocy prawa możliwości, przedłużenia umowy o pracę na czas określony członkowi Rady Pracowników do końca kadencji Rady Pracowników. Przede wszystkim należy wskazać na treść art. 17 rzeczonej ustawy. Z jego treści wynika, iż pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę bez zgody rady jej członkowi w okresie kadencji na jaką został wybrany, tj. nie może złożyć oświadczenia woli zmierzającego do zakończenia stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę na czas określony, umowa ta rozwiązuje się z mocy prawa z upływem terminu na jaki została zawarta. Powyższe oznacza, iż ten sposób rozwiązania umowy o pracę nie mieści się w pojęciu rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Jest to naturalny sposób rozwiązania umowy o pracę w żaden sposób nie inicjowany przez pracodawcę z tego powodu brak jest możliwości uznania, iż art. 17 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji chroni przed tym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Dodatkowo należy wskazać na treść art. 12 ust. 1 wzmiankowanej ustawy, w świetle której  "członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.” który to wyraźnie oznacza rozwiązanie stosunku pracy jako przyczynę ustania członkostwa w Radzie Pracowników.

Na koniec należy zaznaczyć, iż ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie przewiduje analogicznego postanowienia jak tego zawartego w art. art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Z tego powodu brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na okres trwania kadencji Rady Pracowników.

Autor: Krzysztof Sosnowski, Koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl

Stan prawny: 22 stycznia 2012 roku
Podstawa prawna: ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 550 z późn. zm.).

 

Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12