Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRACOWNIK ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY A CZŁONKOSTWO W RADZIE PRACOWNIKÓW
data publikacji 28-08-2013
Jedną z form reprezentacji pracowników wobec pracodawcy są rady pracowników. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba że pracodawca działa krócej. Wynika z tego, że podstawowym wymogiem, dla osób ubiegających się o członkostwo w radzie, obok co najmniej rocznego stażu pracy, jest posiadanie statusu pracownika a więc faktycznie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ustawa nie precyzuje czy musi to być szczególny rodzaj umowy co oznacza, że w wyborach do rady pracowników mogą startować również pracownicy zatrudnieni na podstawie umów terminowych, w tym na okres próbny i czas określony.
 
W związku z powyższym rozważyć należy sytuację, w której w trakcie kadencji ulega rozwiązaniu terminowa umowa o pracę pracownika wybranego uprzednio do rady pracowników. Przedstawiona sytuacja jest regulowana przez art. 12 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, zgodnie z którym członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.
 
Wskazać w tym miejscu należy, że rozwiązanie umowy o pracę możliwe jest w przypadkach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 30 § 1 K.p. umowa o pracę może być rozwiązana: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
 
Powyższa regulacja oznacza, że w następstwie rozwiązania z upływem czasu na jaki została zawarta terminowej umowy o pracę z członkiem rady pracowników, z mocy prawa ustaje również jego członkostwo w samej radzie.
 
Ustanie członkostwa w radzie pracowników powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na zasadach ogólnych obejmujących zarówno czynne i bierne prawo wyborcze jak również konieczność powołania komisji wyborczej i frekwencji decydującej o ważności wyborów.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 28 sierpnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12