Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KONSEKWENCJE SPADKU LICZBY CZŁONKÓW RADY PRACOWNIKÓW PONIŻEJ MINIMUM WSKAZANEGO W USTAWIE DLA SZCZEGÓLNEJ OCHRONY TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 03-09-2012
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji liczba członków rady pracowników uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy i wynosi od 3 do 7 pracowników. Jednocześnie art. 17 zakazuje pracodawcy bez zgody rady pracowników definitywnego rozwiązania  stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników, a wypowiedzenie zmieniające możliwe jest tylko w warunkach  gdzie znajdują zastosowanie. Przepisy ustawy o z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Członkostwo w radzie pracowników trwa przez okres 4 lat od dnia wyboru. Jednocześnie art. 12 wskazanej ustawy stanowi, iż członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy. W takich przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające.
 
W praktyce funkcjonowania rady może się zdarzyć, iż w trakcie czteroletniej kadencji rady pracowników dojdzie do sytuacji, gdy liczba członków rady pracowników zmniejszy się poniżej liczby określonej we wskazanym powyżej art. 3 ustawy i przykładowo zostanie aktywnych jedynie dwóch członków rady pracowników. Należy podkreślić, iż ustawodawca nie zastrzegł, iż w takim przepadku, niekompletnego składu rady pracowników, pozostający w zatrudnieniu członkowie rady pracowników mieliby zostać pozbawieni ochrony przysługującej im z mocy przepisów art. 12 ustawy. W związku z powyższym należy przyjąć, że członkowie rady pracowników są w dalszym ciągu objęci szczególną ochroną trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie z nimi umowy o pracę lub zmiana jej warunków na niekorzyść członka rady pracowników możliwa jest tylko w razie zaistnienia pozytywnej opinii – zgody samej rady pracowników dla takiej zmiany. Stanowisko negatywne wyrażone przez radę lub brak zajęcia stanowiska przez radę pracowników nie pozwalają pracodawcy na podjęcie jakichkolwiek działań wobec członka rady pracowników w czasie jego członkostwa w radzie. Liczba faktycznych aktualnych członków rady pracowników pozostaje przy tym bez znaczenia.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
ustawy o z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12