Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KOMISJA WYBORCZA
data publikacji 13-08-2012
W procesie wyłaniania członków Rady Pracowników istotną rolę odgrywa komisja wyborcza. Bez tego organu nie było by możliwe przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowników.
 
Komisja wyborcza jest organem powołanym w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Pracowników. Pomimo, iż komisja pełni nad wyraz ważną rolę to ustawodawca nie poświęcił jej zbyt wiele uwagi w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustawodawca wspomina o komisji jedynie w art. 10 omawianej ustawy stwierdzając jedynie, że wybory przeprowadza komisja wyborcza. W art. 10 wskazanej ustawy  znalazło się także zobowiązanie dla pracodawcy do ustalania wraz z przedstawicielami pracowników regulaminu w którym zostanie określony skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej. Jest to bardzo duża odpowiedzialność która spoczywa głównie na pracodawcy ponieważ niezależnie od tego czy uda mu się dojść do porozumienia z pracownikami odnośnie treści regulaminu w terminie 30 dni to ma on obowiązek ustalić regulamin samodzielnie uwzględniając ustalenia względem których doszedł do porozumienia z pracownikami.
 
Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych w regulaminie jest skład i sposób powoływania komisji wyborczej, bez komisji wyborczej nie było by możliwe przeprowadzenie wyborów, wybory przeprowadzone bez komisji wyborczej z całą pewnością nie mogły by być uznane za sprawiedliwe, rzetelne i demokratyczne.
 
Pracodawca wraz z przedstawicielami Pracowników może dowolnie ustalić liczbę członków komisji wyborczej, pamiętać należy, że komisja nie może mieć zbyt mało członków co może powodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu komisji, komisja nie może być także zbyt liczna gdyż nadmiar członków może paraliżować prace komisji. Należy odnaleźć złoty środek jednak ciężko jest zaproponować jakieś konkretne rozwiązanie gdyż wszystko zależy od okoliczności w jakich mają być przeprowadzane wybory. U pracodawcy który posiada jedynie jeden zakład pracy w jednym miejscu a jego a załoga nie jest nazbyt liczna powinno wystarczyć 5 członków jednak u pracodawcy który ma wiele zakładów pracy rozsianych po całym kraju powinien przewidzieć większą liczbę członków komisji.
 
Różnego rodzaju problemy może dostarczać sposób wyłaniania członków komisji. Możliwe jest przyjęcie kilku odmiennych sposobów:
1.      wyznaczenie członków przez pracodawcę,
2.      wyznaczenie członków przez pracowników,
3.      bądź też wspólnie przez te podmioty.
 
Pierwsze z rozwiązań nie jest jednak najkorzystniejszym z rozwiązań, w przypadku gdy wszyscy członkowie zostaną wskazani przez pracodawcę, pracownicy niewątpliwie mogą odnieść wrażenie, iż przeprowadzone wybory są iluzoryczne albo wręcz fałszowane. Nie jest właściwa także forma wyznaczenia członków komisji jedynie przez przedstawicieli pracowników, pracodawca jako bezpośrednio zainteresowany rzetelnością wyborów także powinien mieć możliwość wpływu na ich przebieg. Najuczciwszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że pracodawca i pracownik wskazują wspólnie członków komisji np. porówna baź co bardziej racjonalne w dużych zakładach pracy pracodawca wskazuje 1/3 komisji natomiast pracownicy 2/3.
 
Ustawodawca nie zakreślił także terminu na wyznaczenie członków komisji. Dobrze jest zawrzeć w regulaminie taki termin w innym wypadku może dojść do zbytecznego przewlekania procesu wyłaniania członków komisji a co za tym idzie w wyborach do rad.
 
Kolejnym istotnym zagadnieniem jakie winno być uregulowane w regulaminie jest sposób wyboru czy też wyznaczenia Przewodniczącego komisji. Możliwe są co najmniej dwa rozwiązania tej kwestii. Można przeprowadzić wewnętrzne wybory członków komisji w formie głosowania, osobiście uważam ten sposób za najbardziej demokratyczny i nie budzący zastrzeżeń w śród pracowników, a także pracodawca nie powinien mieć zastrzeżeń co do obiektywizmu głosowania. Możliwe jest także inne rozwiązanie, iż to pracodawca autorytatywnie wyznaczy przewodniczącego, takie rozwiązanie jest jednak dość kontrowersyjne, członkowie komisji powinni mieć swego rodzaju swobodę działania która niewątpliwie będzie ograniczona w momencie gdy pracodawca będzie ingerował we władze komisji.
Istotny jest także tryb działania komisji i zadania jakie ma spełniać. Postaram się punktowo wskazać najważniejsze problemy jakie powinny zostać poruszone w regulaminie:
1.      wymienienie i opisanie kompetencji komisji,
2.      wskazanie terminu wyborów
3.      opisanie zasad przeprowadzania wyborów
4.      wskazanie sposobu ogłoszenia list wyborczych
5.      przedstawienie jasnych reguł przeprowadzania wyborów
6.      przedstawienie jasnych reguł ustalania wyników
7.      przytoczenie zasad odpowiadających za ważność wyborów.
8.      sposób i termin ogłoszenia wyborów
9.      dobrze jest także zawrzeć opis obowiązków pracodawcy które musi spełnić podczas wyborów.
 
Ustawodawca w dużej mierze przerzucił odpowiedzialność za treść regulaminu wyboru a co za tym idzie za sposób działania komisji wyborczej na pracodawców i po części na  pracowników. Nie należy tego jednak uznawać za błąd ustawodawcy, ustawodawca doskonale zdawał sobie sprawę z niemożności uregulowania odgórnie problemu komisji wyborczej gdyż u każdego pracodawcy możliwa jest odmienna sytuacja do której potrzebne jest indywidualne podejście co  nie było możliwe do osiągnięcia na poziomie ustawy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawia z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12