Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
INSTYTUCJA EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ
data publikacji 09-06-2014
Europejska rada zakładowa (ERZ) jest organem, który pełni funkcję  informacyjno – konsultacyjną w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej.
 
W Polsce Dyrektywa dotycząca europejskich rad zakładowych 94/45/WE została implementowana ustawą o europejskich radach zakładowych z dnia 5 kwietnia 2002 roku. Ustawę stosuje się w momencie, gdy dochodzi do powołania ciała informacyjno- konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu wspólnotowym mającym siedzibę zarządu centralnego w Polsce. W przedsiębiorstwach natomiast, gdzie zarząd centralny mieście się w innym państwie członkowskim stosuje się, co do zasady, prawo tego kraju. Jeżeli chodzi jednak o sposób wyłaniania polskich przedstawicieli do ERZ lub też innych systemów informacyjno – konsultacyjnych stosuje się prawo polskie.
 
Europejska Rada Zakładowa służy do przekazywania informacji przedstawicielom pracowników, w zakresie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy, a ponadto konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji, które mogą  mieć  wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadgranicznym, np. w sytuacji przenoszenia produkcji. Europejskie Rady Zakładowe mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów pracowników przed skutkami restrukturyzacji, a jeżeli jest to proces nieunikniony to dążenie do przeprowadzania jej w sposób społecznie akceptowalny.
 
Europejska Rada Zakładowa jest organem, który ma prawo do uzyskania informacji oraz konsultacji w sprawach dotyczących:
a)      sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie
b)      wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych
c)       wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych
d)      zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa
e)      łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy
f)    ograniczenia rozmiarów bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy
g)      zwolnień grupowych.
 
 
Autor: Monika Politowska, aplikantka adwokacka w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 9 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556)
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12