Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIE ODWOŁANIA DO SĄDU W ZWIĄZKU Z ODRZUCENIEM PRZEZ PRACODAWCĘ SPRZECIWU PRACOWNIKA
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca odrzucając sprzeciw powinien mnie poinformować o prawie złożenia odwołania do sądu?
 
Odpowiedź: Pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika o prawie odwołania się do Sądu pracy w związku z odrzuceniem sprzeciwu.
 
 
Kodeks pracy regulujący tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej przewiduje dwa środki przysługujące pracownikowi. Zgodnie z art. 112 pierwszym z nich jest sprzeciw od udzielonej kary porządkowej, który pracownik może wnieść do pracodawcy w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu.  Jest to element postępowania wewnątrzzakładowego, którego wyczerpanie jest warunkiem koniecznym wystąpienia do Sądu pracy o uchylenie kary na późniejszym etapie postępowania odwoławczego.  Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w  wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r., (sygn. akt: I PKN 644/98) wskazując, iż  wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy. W świetle art. 112 § 2 K.p.  pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do Sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Oznacza, to iż droga sądowa do uchylenia niezgodnie z prawem nałożonej kary porządkowej otwiera się dopiero w przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownika w całości – co oznacza utrzymanie przez pracodawcę uprzednio udzielonej kary w całości, lub w części – co oznacza zmianę kary lub jej wysokości w przypadku kary pieniężnej.  Jednakże zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r. (sygn. akt: I PKN 626/99) zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie wystąpienia do Sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej. Ponadto termin wystąpienia do Sądu pracy o jej uchylenie (art. 112 § 2 K.p.) jest terminem zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. To stwierdzenie Sądu Najwyższego ma istotne konsekwencje z punktu widzenia pracownika. Powyższe oznacza, iż brak jest obowiązku po stronie pracodawcy do zamieszczenia pouczenia o przysługującym prawie odwołania się od Sadu pracy, a po drugie przekroczenie terminu przez pracownika nie podlega przywróceniu z jakiejkolwiek przyczyny. To oznacza, iż powództwo w takie sytuacji niezależnie od zasadności i bezprawności zastosowanej kary porządkowej zostanie oddalone z uwagi na okoliczność uchybienia terminu bez dalszego merytorycznego rozstrzygania sprawy.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: : ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12