Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY NAGANA ZOSTANIE UMIESZCZONA W ŚWIADECTWIE PRACY
data publikacji 20-07-2015
Kara nagany jest jedną z kar w ramach odpowiedzialności porządkowej, którą pracodawca może nałożyć na pracownika. Kara ta ulega zatarciu po upływie roku nienagannej pracy. Co jednak jeżeli przed upływem tego terminu stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu? Czy nagana zostanie wpisana do świadectwa pracy?
 
Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy karą upomnienia lub nagany można ukarać pracownika w związku z nieprzestrzeganiem przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 
Zgodnie z przepisem art. 113 kodeksu pracy po upływie roku nienagannej pracy kara taka ulega zatarciu, pracodawca musi usunąć z akt osobowych pracownika wszelkie zmianki dotyczące nagany. Co jednak jeżeli przed upływem tego okresu stosunek pracy zostanie rozwiązany? Czy pracodawca umieści informację o karze nagany w świadectwie pracy?
 
Odpowiedź na to pytanie musi być przecząca. Pracodawca nie ma prawa umieścić w świadectwie pracy informacji o karze dyscyplinarnej. Dotyczy to tak kary jeszcze niezatartej, jak i tym bardziej zatartej. Umieszczenie takiej informacji byłoby bowiem sprzeczne z charakterem kary porządkowej, która po określonym okresie ulega zatarciu i jest uważana za niebyłą.
 
Zakres treści świadectwa pracy wyznaczają pracodawcy przepisy kodeksu pracy (art. 97 kodeksu pracy) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
 
W przypadku zamieszczenia przez pracodawcę informacji o karze porządkowej pracownikowi będzie przysługiwała możliwość skorzystania z trybu sprostowania, tj. najpierw poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku do pracodawcy, a po jego odmowie, wniesieniem pozwu o sprostowanie świadectwa pracy do sądu. Pracownik wnosi sprzeciw do pracodawcy w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej. W takiej sytuacji pracodawca powinien rozstrzygnąć o sprzeciwie w terminie kolejnych 14 dni, przy czym brak decyzji jest uważany za uznanie zasadności sprzeciwu. Jeżeli jednak w tym terminie pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, ten może wystąpić na drogę sądową w terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu sprzeciwu.
 
Autor: Adrian Prusik, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k.
 
Stan prawny: 20 lipca 2015 roku                      
Podstawa prawna:  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r; Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12