Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE DLA CZŁONKA EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ
data publikacji 19-01-2015
Czy polski pracodawca może złożyć, wręczyć swojemu pracownikowi będącemu członkiem europejskiej rady zakładowej wypowiedzenie dotychczasowych warunków wynagrodzenia w przypadku gdy wchodzi w życie w firmie nowy zakładowy układ zbiorowy pracy?
NEGOCJACJE DOTYCZĄCE POROZUMIENIA O USTANOWIENIU EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ NA MOCY USTAWY O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH
data publikacji 09-06-2014
Ustawa o europejskich radach zakładowych (dalej „ustawa”) określa, iż zarząd centralny oraz specjalny zespół negocjacyjny są podmiotami odpowiednimi do prowadzenia  negocjacji zmierzających do zawarcia porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustalenia jakiegoś sposobu informowania pracowników oraz konsultacji z pracownikami. 
INSTYTUCJA EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ
data publikacji 09-06-2014
Europejska rada zakładowa (ERZ) jest organem, który pełni funkcję  informacyjno – konsultacyjną w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej
SANKCJE KARNE NA GRUNCIE USTAWY O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH
data publikacji 09-06-2014
Ustawa o europejskich radach zakładowych przewiduje pewne sankcje karne związane z uniemożliwianiem utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej w Spółce lub dyskryminowaniem jej członków. 
ZAKAZ UJAWNIANIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH
data publikacji 09-06-2014
Członkowie europejskiej rady zakładowej obowiązani są oni do przestrzegania pewnych, nałożonych przez ustawę z 2005 roku o europejskich radach zakładowych (dalej „ustawa”) obowiązków. Art. 36 ustawy stanowi o zakazie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Grupa osób uczestnicząca w pracach europejskiej rady zakładowej jak członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkowie europejskiej rady zakładowej, przedstawiciele reprezentujący pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na mocy art. 18 ustawy, a ponadto eksperci oraz tłumacze zobowiązani są do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis ten jednak zawęża objęte tajemnicą przedsiębiorstwa informacje do takich, które zostały zastrzeżone przez zarząd centralny jako wymagające zachowania w poufności. 
CZY CZŁONEK EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ PODLEGA SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE
data publikacji 09-06-2014
Członek Europejskiej Rady Zakładowej na mocy art. 37 ust. 1 ustawy o europejskich radach zakładowych ma przyznaną ochronę stosunku pracy. Zgodnie bowiem z dyspozycją tego przepisu Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub członkiem europejskiej rady zakładowej. Gwarancja ta przysługuje pracownikowi przez czas trwania mandatu, a  ponadto przez okres jednego roku po wygaśnięciu mandatu.
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12