Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZMIANY W KODEKSIE PRACY – OD 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU PRZED PODJĘCIEM PRACY MUSI BYĆ PODPISANA UMOWA O PRACĘ, CO OZNACZA KONIEC Z SYNDROMEM „PIERWSZEJ DNIÓWKI”
data publikacji 30-08-2016
Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy, zmienia m.in. dotychczasowe brzmienie art. 29 § 2 Kodeksu pracy dotyczące potwierdzania warunków zatrudnienia. Z chwilą, gdy nowelizacja wejdzie w życie, tj. 1 września 2016 roku pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Dokument tak jak do tej pory, będzie musiał być sporządzony w dwóch egzemplarzach – jednym dla pracownika, drugim dla pracodawcy.
 
Powyższe ma na celu zakończyć proceder związany z syndromem „pierwszej dniówki”. Dotychczasowe przepisy (obowiązujące do 31 sierpnia 2016 roku) pozwały na podpisywanie umowy o pracę przed końcem pierwszego dnia pracy, co prowadziło do wykorzystywania tego przepisu przez nieuczciwych pracodawców zatrudniających pracowników bez umów. W czasie kontroli pracodawcy tłumaczyli, że osoba bez umowy jest w pracy pierwszy dzień. Nowelizacja ma na celu zapobiec powyższemu.
 
Ponadto nowelizacja objęła również art. 1043 § 2 Kodeksu pracy poprzez nałożenie na pracodawcę obowiązku zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy. W przypadku młodocianych pracowników pracodawca jest obowiązany do zapoznania ich z wykazem lekkich prac również przed dopuszczeniem do pracy (art. 201 § 5).
 
Podsumowując, do dnia 1 września 2016 roku pracodawca jest obowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy:
  1. zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na piśmie, a jeśli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
  2. zapoznać pracownika z obowiązującym regulaminem pracy, a w przypadku pracowników młodocianych z wykazem prac lekkich.
Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie kara grzywny (art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy), tj. od 1 do 30 tys. złotych.
 
Autor: Elżbieta Smirnow, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 roku
 
aktualności
08.2016
30
WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO - OD KIEDY 26 DNI
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęłam pracę zawodową od czerwca 2011. Po ponad 2 latach nieprzerwanej pracy na umowę o pracę postanowiłam w październiku 2013 roku rozpocząć zaoczne studia wyższe i po 3 latach w lipcu 2016 roku uzyskałam tytuł licencjata. Podczas studiowania nadal pracowałam na umowę o pracę. Jaki przysługuje mi wymiar urlopu wypoczynkowego w lipcu 2016 roku po ukończeniu szkoły wyższej?
 
08.2016
29
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRACODAWCA MOŻE ODWOŁAĆ PRACOWNIKA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Zgodnie z zasadami prawa pracy pracownik corocznie ma prawo do nieprzerywanego, płatnego urlopu i co do zasady pracodawca nie powinien zakłócać tzw. spokoju urlopowego. Od powyższej zasady kodeks pracy przewiduje wyjątek w postaci możliwość przerwania przez pracodawcę w ramach jego jednostronnej decyzji urlopu wypoczynkowego pracownika.
 
08.2016
23
WYNAGRODZENIE SŁUŻBY BHP
Pracownicy służby BHP są dość specyficznymi pracownikami, gdyż zakres ich obowiązków praktycznie ustalony został przez prawodawcę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie), który to w sposób zamknięty określa zadania, jakie są nałożone na pracowników służby BHP. Pracodawca natomiast uprawniony jest jedynie do organizacyjnego kreowania ustalonych zadań np. poprzez organizacyjne wskazanie w jaki sposób praktycznie pracownik służby BHP ma spełnić obowiązek polegający na „bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń” Pracodawca może np. zastrzec rodzaj i formę raportu jakiego oczekuje od pracownika.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12